Restaurant
De Wipkip
Kuinre
             

Camping
Craneburcht
wipkip
  de eerste burcht van Kuinre Camping Craneburcht
Restaurant De Wipkip Kuinre
Nico en Elly Roelofsen
Kuinderweg 52
8315PX Luttelgeest
Tel.0527231480
Noordoostpolder
Flevoland-Nederland
Email info@craneburcht.nl
GPS;52°46’55°N 5°50’35°E
     

 

HISTORIE

Roofridders in de Noordoostpolder

De geschiedenis van Kuinre gaat terug tot het jaar 1100. Eens, in de middeleeuwen, heersten hier roofridder Henric de Crane en zijn woeste zonen. Zij stamden af van een geslacht van ministrialen (vertegenwoordigers) die namens de bisschoppen van Utrecht het gezag in de heerlijkheid van Kuinre uitoefenden, maar onttrokken zich, waar mogelijk, aan de invloed van deze bisschoppen, die in het land van Vollenhove hun jachtgebieden hadden. Henric sloeg vanaf 1280, eerst met toestemming van de bisschoppen, zijn eigen munten. Later gaf hij de voorkeur aan overvallen en berovingen, vooral van schepen die Almere (nadien de Zuiderzee) bevoeren. Ook de Friezen en vooral de Weststellingwervers waren niet veilig voor de roofridders. Daarbij hieven zij tol en accijnzen en gaven toestemming voor jaarmarkten.
De heerlijkheid met de burchten van Kuinre lag in het woeste grensgebied tussen Friesland en het Oversticht (het latere Drenthe en Overijssel) en omvatte het gebied van de huidige Noordoostpolder. Als grensgebied, liggend aan de vaarrouttes van de rivieren de IJssel , de Tjonger/Kuinder en de Linde was dit gebied van groot strategisch belang. De burchten van Kuinre hadden dan ook een belangrijke militaire functie. De twee kastelen van de Heren van Kuinre verdwenen uiteindelijk in de golven van de Zuiderzee. Bij de drooglegging van wat nu de Noordoostpolder heet (1937-1942) zijn de fundamenten van de oudste burcht boven water gekomen. Onderzoekers vonden sporen van de gracht, paalfunderingen voor een ringmuur en enkele water-/afvalputten. Bovendien zijn er 14 wrakken gevonden van de handelsschepen (ook wel koggen genoemd) die gezonken zijn op de Zuiderzee in Flevoland.

de 2e burcht van Kuinre

De tweede burcht van Kuinre is in 1951 teruggevonden met behulp van luchtfoto's die door de RAF in de Tweede Wereldoorlog waren gemaakt. Zoals te zien op het plaatje hierboven direct naast onze camping, werden o.a. potten, complete kamerpotten (pispotten), bekers, wapens, een kanon met enkele natuurstenen en gietijzeren kogels en textielresten terug gevonden. Dit alles komt uit de 14e - 16e eeuw.

In 1988 werd de locatie van de eerste burcht van Kuinre opnieuw vormgegeven, in opdracht van Staatsbosbeheer (de beheerder van het Kuinderbos). Het terrein werd opnieuw opgehoogd, de bomen werden vervangen door reconstructies van de oorspronkelijke paalfunderingen en men metselde een spaarboog, een deel van de ringmuur en een waterput op. Deze visualisatie van de burcht is nu nog steeds te bezoeken in het Kuinderbos.

De resten van de tweede burcht van Kuinre zijn nooit op een dergelijke manier zichtbaar gemaakt. Deze locatie kreeg namelijk al in 1951 een agrarische bestemming, tegenwoordig lopen daar paarden. In de bodem van dit terrein bevinden zich nog resten van de burcht. Om die resten te beschermen mag op dit terrein niet dieper geploegd worden dan de bouwvoor.

Beide burchten zijn sinds 1978 wettelijk beschermd als archeologisch monument. Ze zijn tevens opgenomen in de cultuurhistorische en archeologische waardekaarten van het omgevingsplan van de provincie Flevoland.

Bent u geinterresseerd in wat de roofridders vanaf het jaar 1100 in en om Kuinre hebben uitgespookt, klik dan op;
JAARTALLEN CYCLUS GESLACHT VAN KUINRE     

     
        kuinre
oude burcht
ridders
Kuinder burcht


start craneburcht

plattegrond eerste burcht
tweede burcht Kuinre
stad Kuinre
kastelen Kuinre
   
                nieuwlanderfgoed                          vvv                         scheepswrakken                     staatsbosbeheer