Restaurant
De Wipkip
Kuinre
             

Camping
Craneburcht
wipkip
  de eerste burcht van Kuinre Camping Craneburcht
Restaurant De Wipkip Kuinre
Nico en Elly Roelofsen
Kuinderweg 52
8315PX Luttelgeest
Tel.0527231480
Noordoostpolder
Flevoland-Nederland
Email info@craneburcht.nl
GPS;52°46’55°N 5°50’35°E
     

 

WANDELEN IN HET KUINDERBOS

Het Kuinderbos is heerlijk om te wandelen, maar ook om droppings, speurtochten, bosspelen en natuurexcursies onder leiding van de boswachter te organiseren. Klootschieten kunnen we ook voor u verzorgen, de start is direct aan de overkant in het Kuinderbos.
N
ieuw is onze avontuurlijke speurtocht. . . Lees meer
Voor het wandelen is aan de bar in restaurant De Wipkip een routekaart verkrijgbaar, u kunt kiezen of u 3 km. 5 km. 8 km. 12 km. 15 km. of wel 18 km. wilt wandelen, ook geschikt voor Nordic Walking. Bovendien hebben we ook nog een mooie dorpswandeling door Kuinre van 45 - 60 minuten.

Het Kuinderbos ligt op de grens van de Noord Oost Polder (NOP) en Friesland. Het is aangelegd in de jaren 1948 tot 1956. Het is de grootste boswachterij in de NOP en heeft een oppervlakte van 1200 hectare. Op de diverse grondsoorten is een gevarieerde vegetatie mogelijk. Nagestreefd wordt dat naaldbomen vervangen worden door loofbomen als eik, esdoorn en es. Op de plekken waar greppels werden gegraven voor de afwatering van het bos is een mengeling van zure en kalkrijke grond ontstaan. Er zijn nu zo'n 30 varensoorten in het Kuinderbos te vinden, waaronder enkele zeldzame soorten. Er groeien ook andere zeldzame planten zoals de zonnedauw.

In het Kuinderbos zijn meer dan 500 soorten nachtvlinders aanwezig, maar ook broedvogels die op de rode lijst staan en een enorme populatie ringslangen. De grote plas, het bos met open plekken, de zonnige bosranden en diverse pas gegraven vennen maken van het Kuinderbos een ideaal leefgebied voor libellen. Er komen inmiddels 45 soorten voor, waarmee het tot de libellenrijkste gebieden van Nederland hoort. Er zijn volop roofvogels aanwezig, zoals de buizerd, havik, wespendief, ransuil en sperwer.

De 'Kuinderberg' is voor een vlakke polder een uniek uitzichtpunt. De berg is ontstaan omdat hier een vuilstortplaats was, die met grond is bedekt en vervolgens beplant. De in 1979 gereed gekomen zandwinningsplas en omgeving zorgen voor een rijke flora en fauna. De oevers zijn niet toegankelijk, behalve op een plaats waar een observatiehut is gebouwd. Van daaruit kan men het rijke vogelleven bestuderen. Op het water groeien verschillende soorten kroos en fontijnkruid. De plas wordt in het voorjaar bezocht door vele soorten eenden, waaronder de bergeend. Op de oevers van de plas groeien dop- en struikheide en orchideeën. Verder zijn er twee begrazingsprojecten met IJslandse en Welsh pony' s, om te onderzoeken hoe de vegetatie door begrazing kan veranderen. Vanaf de hopweg heeft u een leuk uitzicht op het havenhoofd van de voormalige haven van Kuinre.
 

     
        oude burcht


Kuinderbos 6


rennen van de bult


 
start craneburcht

Kuinderbos 2

honden zijn welkom in het Kuinderbos
   
 nieuwlanderfgoedkidsproofscheepswrakken   staatsbosbeheer    ook flevoland  nort flevoland vvv noordoostpolder kidsproof